Activiteiten

Een uitgebreide kalender met activiteiten, ondersteund door de animatrice en de coördinator, zorgt voor een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding.

Al deze activiteiten, waaraan u vrij kan deelnemen, worden steeds vooraf in het maandelijks Molenhof krantje beschreven.

Bewoners die het wensen, proberen we steeds te betrekken bij de organisatie van activiteiten zoals o.a. de hobbyclub,

het zanguurtje, het binnenhuiskrantje, organisatie van de cafetaria…

De volgende activiteiten kunnen o.a. aangeboden worden:

bewegingsoefeningen, quizzen, bingo-, dans-, en knutselactiviteiten, uitstappen, gezelschapsspelen, petanque, zangkoor, film, toneel, optredens, koffie- en taartbijeenkomsten,…

Activiteiten_maart