CM VOORDELEN – THUISZORGWINKELS

CM Leden ontvangen bij elke aankoop 10% korting. Deze korting is niet cumuleerbaar met actieprijzen.

30% Tussenkomst Leden CM Leuven

30% op incontinentiemateriaal (eenmalig doktersattest nodig)
30% op anti-decubitusmateriaal met een maximum van 744 euro per kalenderjaar (doktersattest vereist)
30% op toiletstoelen
30% op diabetesstrips op vertoon van diabetespas
30% op urinebroekjes (vanaf 4 jaar)
30% op sling of net voor tilliften
Voor meer informatie en voorwaarden wendt u tot uw CM-kantoor.

Thuiszorgpas CM-Leuven

Als het thuis wat moeizamer gaat, doen hulpmiddelen wonderen. Vivantia en CM Leuven bieden aan hun thuiszorgpatiënten, die aan bepaalde criteria voldoen, 40% korting op de aankoop van een reeks hulpmiddelen in de Vivantia Thuiszorgwinkels. De korting wordt alleen toegekend op vertoon van de CM-Thuiszorgpas die door CM Leuven wordt bezorgd.

Wie krijgt de CM-Thuiszorgpas?

 • U komt in aanmerking voor een forfait B en C in de thuisverpleging
 • U komt langer dan 6 maanden in aanmerking voor een forfait T7 en A in de thuisverpleging
 • U hebt een Belscore van minstens 35 punten
 • U bent huurder van een PAS-systeem
 • U leent zware hulpmiddelen in een Thuiszorgwinkel
 • U geniet van een tegemoetkoming hulp aan bejaarden vanaf 12 punten
 • U bent ouder dan 65 met een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming

Voorwaarden

 • De 40% korting wordt enkel toegekend op vertoon van de CM-Thuiszorgpas
 • De 40% korting wordt enkel toegekend in de Vivantia Thuiszorgwinkels

Net mama of papa geworden? Kies uw CM babygeschenkpakket.

Van CM krijgt u een waardebon van 175 euro per CM-ouder die u kunt inruilen voor een luierpakket in de Thuiszorgwinkel.
Een alleenstaande CM-ouder krijgt twee waardebonnen.

 • Luierpakket van 175 euro of 350 euro
  Ruil uw waardebon in voor een luierpakket in de Thuiszorgwinkel. U krijgt dan 10 luiercheques die u kan inruilen voor pakken Midi of Maxi van Libero voor een totale waarde van 175 euro. Dit zijn ongeveer 650 luiers.
  Als uw partner ook een waardebon van 175 euro heeft gekozen, kan u beide waardebonnen inruilen voor 20 luiercheques.
  Dit zijn ongeveer 1300 luiers.

Gratis ontlenen

Bent u Lid CM Leuven dan kan u gratis hulpmiddelen in de Vivantia Thuiszorgwinkels lenen.
Indien u geen lid CM Leuven bent, dan betaalt u een klein bedrag voor het lenen van hulpmiddelen.
Greep uit het gamma: krukken, bedverhogers, dekenbogen, vierpikkels, bedtafels, aërosoltoestellen, looprekken, urinealarmen, oefenfietsen, tilliften, hospitaalbedden, rolstoelen, …
Meer info: “uitleendienst”.

 

CM VOORDELEN – OPTIEKEN

CM Leden ontvangen bij elke aankoop 10% korting. Deze korting is niet cumuleerbaar met actieprijzen.

CM betaalt voor jongeren tot en met 18 jaar jaarlijks maximaal 50 euro terug voor:

 • brillenglazen;
 • brilmonturen;
 • contactlenzen;
 • toebehoren.

CM betaalt een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 100 euro per oog voor:

 • refractieve laserbehandeling

Leden vanaf 19 jaar ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming van 40 euro.

 

CM VOORDELEN – HOORCENTRA

Leden van een christelijk ziekenfonds ontvangen bij elke aankoop 10% korting.
Deze korting is geldig op de persoonlijke opleg bij hoortoestellen (met uitzondering beengeleidingshoortoestellen) en niet cumuleerbaar met actieprijzen.
Ook geldig op hulpmiddelen en gehoorbescherming.

Tegemoetkoming in hoortoestellen

De ziekteverzekering voorziet om de vijf jaar een gedeeltelijke terugbetaling voor hoortoestellen. De aanvraag tot terugbetaling dient te worden goedgekeurd door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw audioloog.

Tarieven voor 2014 Volwassenen
1 hoortoestel (mono) € 666
2 hoortoestellen (stereo) € 1318.27

Het Christelijk Ziekenfonds regio Leuven (108) voorziet voor haar leden een extra voordeel.
Per hoortoestel:
* extra tegemoetkoming van € 100

Voorwaarden:

 • U bent minstens 6 maanden lid van CM Leuven
 • Het hoorapparaat is terugbetaalbaar vanuit de ziekteverzekering